Domov je jen jeden

eProjektant | o mně

projektant pozemních staveb

Jsem projektantem na "volné noze" s působností od roku 2019 v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Zpracovávám stavební projekty jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dále vytvářím fotorealistické vizualizace, pasporty staveb, nebo se také starám o celý proces povolování stavby. Preciznost je moje doména a dokud nejsem se svou prací spokojen, nikdy jí neposílám dál. S klienty již od prvopočátku spolupráce hledám správné řešení v podobě architektonické studie s dalšími fázemi projektu tak, aby výsledné dílo bylo kvalitní, funkční a realizovatelné. Pro představu můžete nahlédnout do mých vybraných veřejných projektů.

Ke své práci využívám moderní technologie od 3D scanování stávajícího stavu až po 3D model budoucí budovy (tzv. BIM), ze kterého jsou následně exportovány výkresy pro všechny stupně dokumentace. Tato forma práce dokáže nejlépe eliminovat chybovost, oproti projektům, které jsou zpracovány klasickou 2D formou. Není nic názornějšího, než prezentování projektu klientovi formou virtuální reality.

 

Další náplní mé práce v rámci spolupráce je jak již výše zmíněné zajištění inženýrské činnosti (úřední povolování stavby), tak případné autorské, či technické dozory při provádění stavby. Projekty jsem schopen odevzdat včetně položkového rozpočtu nebo výkazu výměr. Rád také pomůžu s nezávislou odbornou konzultací uvažovaného stavebního záměru. 

 

Pokud si klient vyžádá i zpracování interiéru, je možné navázat spolupráci s interiérovou a bytovou designérkou.

Více v sekci nabízených služeb.a ceníku.

nápad

předání vize

reference

Stavební a dispoziční úpravy řadového domu

Jihlava

AS / architektonická studie, DPS / dokumentace pro provedení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Návrh dispozice venkovské vily

Dudín (okr. Jihlava)

AS / architektonická studie

<rozpracováno>

rozpracováno

Zateplení rodinného řadového domu

Měřín

pasport stavby, dotace NZÚ

<rozpracováno>

rozpracováno

3D BIM model pro realizaci RD formou 3D tisku

Brno

BIM 3D model

>dokončeno<

07/2022

Stavební úpravy stodoly na byty a garáž

Štoky (okr. Jihlava)

AS / architektonická studie, DSP / dokmuntace pro stavební povolení

<rozpracováno>

rozpracováno

Obnova střešního pláště RD

Pístov (okr. Jihlava)

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

08/2022

Novostavba víceúčelové garáže

Dolní Jablonná

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Nízkoenergetický rodinný bungalov

Dušejov

AS / architektonická studie, DÚR+DSP / dokumentace společného povolení stavby

>dokončeno<

01/2022

Novostavba rodinného domu

Janův Důl

DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Dispoziční úpravy opravdu malého bytu

Tatranská Štrba

AS / architektonická studie

>dokončeno<

01/2022

Dvoupodlažní zahradní chata

Jihlava

DSPS / dokumentace skutečného provedení

>dokončeno<

11/2021

Obytné podkroví

Loučky

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

04/2022

Vesnický rodinný domek

Cejle

AS / architektonická studie

>dokončeno<

10/2021

Přestavba domu na 3 RD a 2 byty

Štoky

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

12/2021

Udržovací práce - historický dům

Polná

pasport stavby, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

08/2022

Řadový rodinný dům s přístavbou

Brno - Bohunice

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

12/2021

Přístavba k rodinnému domu

Plandry

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

03/2021

Novostavba parkovacího stání

Boršov

DOS / ohlášení stavby, ÚS / umístění stavby

>dokončeno<

02/2021

Rekonstrukce podkroví

Suchá u Jihlavy

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

03/2021

Dřevostavba RD z CLT panelů

Synalov

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

01/2021

Navrhování vegetačních zelených střech

Brno

realizace více než 10 projektů vegetačních střech

>dokončeno<

2020

Objekt osadního výboru

Bítětice

DSPS / dokumentace skutečného provedení

>dokončeno<

12/2020

Ocelové schodiště v rodinném domě

Měřín

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

10/2020

Rekonstrukce malého bytu

Velké Meziřící

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

06/2020

Podsklepený bungalov

Vílanec

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

11/2019

Rodinný dům s obytným podkrovím

Dušejov

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

02/2019

Ocelová zahradní terasa k rodinnému domu

Boršov

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

01/2019

Demolice stodoly

Měřín

DBP / dokumentace bouracích prací

>dokončeno<

06/2018

Parkovací stání k RD

Jihlava

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

04/2018

Usazení rodinného domu do terénu

Vílanec

>dokončeno<

07/2017

něco z mého CV

PRAXE

Soukromá projekce a praxe | výše uvedené reference

dále:

- navrhování domů v pasivních a nízkoenergetických standardech,

- navrhování a projektování novostaveb rodinných domů jak z klasických zdících systémů, tak alternativních systémů dřevostaveb z CLT panelů nebo rámových konstrukcí z KVH hranolů,

- projektování formou informačního 3D modelu stavby,

- pasportizace staveb,

- architektonické a vizualizační práce,

- projektování bytové výstavby,

- technické dozory staveb,

- autorské dozory,

Ing. Milan Ryšavý, ČKAIT – 1400267, autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb | Pozice: projektant, statika | projektování a statika zavěšených ocelových balkonů, výkresy vyztužení železobetonových konstrukcí.

vzdělání a odbornost

STUDIUM

Navazující magisterský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 27.1.2020 zakončeno obhajobou mé diplomové práce - zde k nahlédnutí,

Bakalářský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 12.6.2018 zakončeno obhajobou mé bakalářské práce - zde k nahlédnutí,

Středoškolské studium | Střední škola stavební Jihlava | Program: Pozemní stavitelství – od 3. ročníku specializace Obnova budov | zakončeno maturitní zkouškou.