Stavební a dispoziční úpravy řadového domu

rekonstrukce

lokalita:

Jihlava

typ dokumentace:

AS / architektonická studie, DPS / dokumentace pro provedení stavby

datum zhotovení dokumentace:

rozpracováno

zastavěná plocha:

neuvedeno

popis:

Popis prozatím neuveden.