top of page

Přestavba domu na 3 RD a 2 byty

rekonstrukce

lokalita:

Štoky

typ dokumentace:

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

datum dokončení dokumentace:

12/2021

zastavěná plocha:

400 m2

popis záměru:

Důvodem spolupráce na tomto projektu byla rekonstrukce stávající prádelny na bytový objekt se třemi rodinnými řadovými domy a dvěma byty. Stavba je nepodsklepená s obytným podkrovím.

návrh

realizace

bottom of page