top of page

Stavební úpravy stodoly na byty a garáž

rekonstrukce

lokalita:

Štoky (okr. Jihlava)

typ dokumentace:

AS / architektonická studie, DSP / dokmuntace pro stavební povolení

datum dokončení dokumentace:

01/2023

zastavěná plocha:

152 m2

popis záměru:

Přestavba stávající stodoly na objekt se dvěma byty a velkorysou dílnou a garáží.

návrh

realizace

bottom of page