Návrh dispozice venkovské vily

stavební úpravy

lokalita:

Dudín (okr. Jihlava)

typ dokumentace:

AS / architektonická studie

datum zhotovení dokumentace:

rozpracováno

zastavěná plocha:

neuvedeno

popis:

Popis prozatím neuveden.