Udržovací práce - historický dům

stávající stav / pasport, rekonstrukce

lokalita:

Polná

typ dokumentace:

pasport stavby, DOS / ohlášení stavby

datum zhotovení dokumentace:

08/2022

zastavěná plocha:

neuvedeno

popis:

Projektovou dokumentací se nerozumí pouze změť papírů a stanovisek, pro stavbu nového bydlení, či rekonstrukci. V tomto případě si klient přál zdokumentování stávajícího stavu, neboli pasport objektu. Tato dokumentace se hodí jak pro případný prodej nemovitosti, tak pro utřídění myšlenek a zamyšlení se nad rekonstrukcí.

Aktualizace 01/2022 - Investor navázal následnou spolupráci pro podrobnější zpracování dokumentace a následnou rekonstrukci objektu.