top of page

Podsklepený bungalov

novostavba

lokalita:

Vílanec

typ dokumentace:

DOS / ohlášení stavby

datum dokončení dokumentace:

11/2019

zastavěná plocha:

220 m2

popis záměru:

Novostavba rodinného bungalovu v půdorysném tvaru L, s podsklepeným uličním traktem, zděný klasickou technologií pomocí keramických tvarovek tl. 380mm a zateplen technologií ETICS s tl. izolantu 140mm. Stavba je zastřešena valbovou střechou. Na střeše objektu byla také nevržena sedící kočka 😊.

návrh

realizace

bottom of page