top of page

Řadový rodinný dům s přístavbou

rekonstrukce + nástavba

lokalita:

Brno - Bohunice

typ dokumentace:

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

datum dokončení dokumentace:

12/2021

zastavěná plocha:

162 m2

popis záměru:

Tato architektonická studie řeší rekonstrukci s přístavbou pro přechodné ubytování dvoupodlažního rodinného domu stojícího v řadové zástavbě.
Pro úplnost dokumentace stavebního povolení je vždy zapotřebí získat souhlasy obyvatelů sousedních staveb. Zvláště při tomto typu rekosntrukce je to nezbytné.

návrh

realizace

bottom of page