top of page

Rekonstrukce podkroví

rekonstrukce

lokalita:

Suchá u Jihlavy

typ dokumentace:

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

datum dokončení dokumentace:

03/2021

zastavěná plocha:

140 m2

popis záměru:

Jedná se o rekonstrukci (půdní vestavbu) venkovské stavby, jejíž dispoziční a objemové provedení již nebylo vyhovující pro mladou rozrůstající se rodinu. Bylo tedy navrženo kompletní odstranění stávající konstrukce střechy až na původní trámový strop. Nad tímto stropem byl proveden nový betonový strop s nadezdívkou a novou konstrukcí střešního pláště.

návrh

realizace

bottom of page