top of page

Domov je jen jeden

eProjektant | o mně

projektant pozemních staveb

Jsem projektantem na "volné noze" s působností od roku 2019 v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Zpracovávám stavební projekty jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dále vytvářím fotorealistické vizualizace, pasporty staveb, nebo se také starám o celý proces povolování stavby. Preciznost je moje doména a dokud nejsem se svou prací spokojen, nikdy jí neposílám dál. S klienty již od prvopočátku spolupráce hledám správné řešení v podobě architektonické studie s dalšími fázemi projektu tak, aby výsledné dílo bylo kvalitní, funkční a realizovatelné. Pro představu můžete nahlédnout do mých vybraných veřejných projektů.

Ke své práci využívám moderní technologie od dnešních pokročilých programů jako Archicad a Twinmotion až po 3D scanování stávajícího stavu, či finální 3D model budoucí budovy (tzv. BIM), ze kterého jsou následně exportovány výkresy pro všechny stupně dokumentace. Tato forma práce dokáže nejlépe eliminovat chybovost, oproti projektům, které jsou zpracovány klasickou 2D formou. Není nic názornějšího, než prezentování projektu klientovi formou virtuální reality.

 

Další náplní mé práce v rámci spolupráce je jak již výše zmíněné zajištění inženýrské činnosti (úřední povolování stavby), tak případné autorské, či technické dozory při provádění stavby. Projekty jsem schopen odevzdat včetně položkového rozpočtu nebo výkazu výměr. Rád také pomůžu s nezávislou odbornou konzultací uvažovaného stavebního záměru. 

 

Pokud si klient vyžádá i zpracování interiéru, je možné navázat spolupráci s interiérovou a bytovou designérkou.

Více v sekci nabízených služeb.a ceníku.

řekli o mně

Profesionální a lidský přístup. Pan Neuwirth realizoval pasport stavby a podklady pro stavební povolení. Všechny výkresy výborně zpracovány + dodán 3D model budovy. Zajistil prohlídku a zhodnocení statikem a také stavební dozor. Zastupoval mou osobu na stavebním úřadě kvůli mé časové indispozici. Za mě 5 hvězd.

Matěj Z.

2023

reference

Novostavba skladovací haly s kanceláří

Luka nad Jihlavou

DÚR+DSP / dokumentace společného povolení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Terénní úpravy kolem RD

Sentice

DPS / dokumentace pro provedení

<rozpracováno>

rozpracováno

Stavební úpravy rodinného domu s přidruženými stavbami

Cejle

DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Novostavba dřevostavby z CLT panelů

Jánův Důl

DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Rekonstrukce ZŠ Dušejov

Dušejov

ZD / zadávací dokumentace

>dokončeno<

02/2023

něco z mého CV

PRAXE

Soukromá projekce | výše uvedené reference

obecně:

- navrhování domů v pasivních a nízkoenergetických standardech,

- navrhování a projektování novostaveb rodinných domů jak z klasických zdících systémů, tak alternativních systémů dřevostaveb z CLT panelů nebo rámových konstrukcí z KVH hranolů,

- projektování formou informačního 3D modelu stavby, neboli BIM,

- pasportizace staveb,

- architektonické a vizualizační práce,

- projektování bytové výstavby,

- technické dozory staveb,

- autorské dozory,

Ing. Milan Ryšavý, ČKAIT – 1400267, autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb | Pozice: projektant, statika | projektování a statika zavěšených ocelových balkonů, výkresy vyztužení železobetonových konstrukcí.

vzdělání a odbornost

STUDIUM

Navazující magisterský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 27.1.2020 zakončeno obhajobou mé diplomové práce - zde k nahlédnutí,

Bakalářský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 12.6.2018 zakončeno obhajobou mé bakalářské práce - zde k nahlédnutí,

Středoškolské studium | Střední škola stavební Jihlava | Program: Pozemní stavitelství – od 3. ročníku specializace Obnova budov | zakončeno maturitní zkouškou. 

certifikáty a osvědčení

AC_certifikat_uzivatele.png
Diplom Clear.jpg
bottom of page