uvodka.jpg

eProjektant | o mně

projektant pozemních staveb

Jmenuji se Filip a jsem projektantem na "volné noze" s působností v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Zpracovávám stavební projekty jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dále vytvářím fotorealistické vizualizace, pasporty staveb, nebo se také starám o celý proces povolování stavby. Preciznost je moje doména a dokud nejsem se svou prací spokojen, nikdy jí neposílám dál. S klienty již od prvopočátku spolupráce hledám správné řešení v podobě architektonické studie s dalšími fázemi projektu tak, aby výsledné dílo bylo kvalitní, funkční a realizovatelné. Pro představu můžete nahlédnout do mých vybraných veřejných projektů.

Ke své práci využívám moderní technologie od 3D scanování stávajícího stavu až po 3D model budoucí budovy (tzv. BIM), ze kterého jsou následně exportovány výkresy pro všechny stupně dokumentace. Tato forma práce dokáže nejlépe eliminovat chybovost většiny projektů, které by jinak byly zpracovávány klasickou 2D formou. Není nic jednoduššího a názornějšího, než prezentování projektu klientovi formou virtuální reality.

 

Další náplní mé práce v rámci spolupráce je jak již výše zmíněné zajištění inženýrské činnosti (úřední povolování stavby), tak případnéhý autorského dozoru při provádění stavby. Projekty jsem schopen odevzdat včetně položkového rozpočtu nebo výkazu výměr. Rád také pomůžu s nezávislou odbornou konzultací uvažovaného stavebního záměru. 

 

Pokud si klient vyžádá i zpracování interiéru, je možné navázat spolupráci s interiérovou a bytovou designérkou.

Více v sekci nabízených služeb.

Měli byste vědět...

Strašák od roku 2022

Od roku 2022 přichází další vlna zpříšňování z pohledu energetiky, kdy se každá novostavba bude muset popasovat  vzhledem k době předchozí s ještě příšnějšími požadavky na spotřebu primární neobnovitelné energie. Neustále se hovoří o nutnosti řízeného větrání domu. Ničeho se však nebojte! Ve většině případů se obejdete i bez vzduchotechniky, pokud jí tedy sami nevyžadujete. Pokud vám leží tento kámen na srdci, určtě mě neváhejte kontaktovatVše s vámi náležitě zkonzultuji a určitě najdeme správné řešení tak, abychom vyhověli legislativě a zároveň nenarušili vaší představu o vysněném bydlení. 

Případně si alespoň přečtěte tento krátký článek, který se danou problematikou zabývá. 

Image by Matt Walsh

portfólio

3D BIM model pro realizaci RD formou 3D tisku

Brno

BIM 3D model

>rozpracováno<

rozpracováno

Stavební úpravy stodoly na byty a dílnu

Štoky (okr. Jihlava)

AS / architektonická studie, DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>AS - dokončeno< | >DSP - rozpracováno<

AS - 04/2022 | DSP - rozpracováno

Rekonstrukce střešního pláště RD v Pístově

Pístov (okr. Jihlava)

DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Novostavba víceúčelové garáže

Dolní Jablonná

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Nízkoenergetický rodinný bungalov v Dušejově

Dušejov

AS / architektonická studie, DÚR+DSP / dokumentace společného povolení stavby

>AS - dokončeno< | >DSP+ÚR - dokončeno<

AS - 12/2021 | DSP+ÚR - 01/2022

Rodinný dům Janův Důl

Janův Důl

DOS / ohlášení stavby

< dokončující fáze >

rozpraováno

Dispoziční úpravy opravdu malého bytu

Tatranská Štrba

AS / architektonická studie

>dokončeno<

01/2022

Dvoupodlažní zahradní chata v Jihlavě

Jihlava

DSPS / dokumentace skutečného provedení

>dokončeno<

11/2021

Obytné podkroví, Loučky

Loučky

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>AS - dokončeno< | >DOS - dokončeno<

AS - 11/2021 | DOS - 04/2022

Vesnický rodinný domek v Cejli

Cejle

AS / architektonická studie

>dokončeno<

10/2021

Přestavba domu na 3 RD a 2 byty ve Štokách

Štoky

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

12/2021

Městský historický dům v Polné

Polná

pasport stavby, DOS / ohlášení stavby

>pasport - dokončen< | >DOS - rozpracováno<

08/2021

Řadový rodinný dům s přístavbou v Brně

Brno - Bohunice

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

12/2021

Přístavba k rodinnému domu

Plandry

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

03/2021

Novostavba parkovacího stání

Boršov

DOS / ohlášení stavby, ÚS / umístění stavby

>dokončeno<

02/2021

Rekonstrukce podkroví v Suché

Suchá u Jihlavy

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

03/2021

Dřevostavba RD z CLT panelů

Synalov

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

01/2021

Navrhování vegetačních zelených střech

Brno

realizace více než 10 projektů vegetačních střech

spolupráce s Buildigo s.r.o.

2020

Objekt osadního výboru

Bítětice

DSPS / dokumentace skutečného provedení

>dokončeno<

12/2020

Ocelové schodiště v rodinném domě

Měřín

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

10/2020

Rekonstrukce malého bytu

Velké Meziřící

DSP / dokmuntace pro stavební povolení

>dokončeno<

06/2020

Podsklepený bungalov ve Vílanci

Vílanec

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

11/2019

Rodinný dům s obytným podkrovím v Dušejově

Dušejov

DOS / ohlášení stavby

>dokončeno<

02/2019

Ocelová zahradní terasa k rodinnému domu

Boršov

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

01/2019

Demolice stodoly

Měřín

DBP / dokumentace bouracích prací

>dokončeno<

06/2018

Parkovací stání k RD

Jihlava

DPS / dokumentace pro provedení

>dokončeno<

04/2018

Usazení rodinného domu do terénu

Vílanec

>dokončeno<

07/2017

něco z mého CV

PRAXE

 

Ing. Milan Ryšavý, ČKAIT – 1400267, autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb | Pozice: projektant, statika | projektování a statika zavěšených ocelových balkonů, výkresy vyztužení železobetonových konstrukcí,

 

soukromá projekce a praxe | včetně výše uvedených referencí navrhování a projektování novostaveb rodinných domů jak z klasických zdících systémů, tak alternativních systémů dřevostaveb z CLT panelů nebo rámových konstrukcí z KVH hranolů; architektonické a vizualizační práce.

vzdělání a odbornost

STUDIUM

Navazující magisterský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 27.1.2020 zakončeno obhajobou diplomové práce,

Bakalářský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 12.6.2018 zakončeno obhajobou bakalářské práce,

Středoškolské studium | Střední škola stavební Jihlava | Program: Pozemní stavitelství – od 3. ročníku specializace Obnova budov | zakončeno maturitní zkouškou.