top of page

Domov je jen jeden

eProjektant | o mně

projektant pozemních staveb

Jsem projektantem na "volné noze" s působností od roku 2019 v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Zpracovávám stavební projekty jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dále vytvářím fotorealistické vizualizace, pasporty staveb, nebo se také starám o celý proces povolování stavby. Preciznost je moje doména a dokud nejsem se svou prací spokojen, nikdy jí neposílám dál. S klienty již od prvopočátku spolupráce hledám správné řešení v podobě architektonické studie s dalšími fázemi projektu tak, aby výsledné dílo bylo kvalitní, funkční a realizovatelné. Pro představu můžete nahlédnout do mých vybraných veřejných projektů.

Ke své práci využívám moderní technologie od 3D scanování stávajícího stavu až po 3D model budoucí budovy (tzv. BIM), ze kterého jsou následně exportovány výkresy pro všechny stupně dokumentace. Tato forma práce dokáže nejlépe eliminovat chybovost, oproti projektům, které jsou zpracovány klasickou 2D formou. Není nic názornějšího, než prezentování projektu klientovi formou virtuální reality.

 

Další náplní mé práce v rámci spolupráce je jak již výše zmíněné zajištění inženýrské činnosti (úřední povolování stavby), tak případné autorské, či technické dozory při provádění stavby. Projekty jsem schopen odevzdat včetně položkového rozpočtu nebo výkazu výměr. Rád také pomůžu s nezávislou odbornou konzultací uvažovaného stavebního záměru. 

 

Pokud si klient vyžádá i zpracování interiéru, je možné navázat spolupráci s interiérovou a bytovou designérkou.

Více v sekci nabízených služeb.a ceníku.

S panem inženýrem Neuwirthem jsem řešil podklady pro rekonstrukci podkroví rodinného domu. Oceňuji profesionální přístup při přípravě architektonické studie i dokumentace pro ohlášení stavby.

MUDr. Zdeněk E.

lékař

2021

reference

Novostavba RD v D. Cerekvi

Dolní Cerekev

AS / architektonická studie, DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

Rodinný dům v Cejli

Cejle

pasport stavby

>dokončeno<

01/2023

Nízkoenergetický RD v Dušejově

Dušejov

DOS / ohlášení stavby

<rozpracováno>

rozpracováno

něco z mého CV

PRAXE

Soukromá projekce | výše uvedené reference

a dále:

- navrhování domů v pasivních a nízkoenergetických standardech,

- navrhování a projektování novostaveb rodinných domů jak z klasických zdících systémů, tak alternativních systémů dřevostaveb z CLT panelů nebo rámových konstrukcí z KVH hranolů,

- projektování formou informačního 3D modelu stavby,

- pasportizace staveb,

- architektonické a vizualizační práce,

- projektování bytové výstavby,

- technické dozory staveb,

- autorské dozory,

Ing. Milan Ryšavý, ČKAIT – 1400267, autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb | Pozice: projektant, statika | projektování a statika zavěšených ocelových balkonů, výkresy vyztužení železobetonových konstrukcí.

vzdělání a odbornost

STUDIUM

Navazující magisterský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 27.1.2020 zakončeno obhajobou mé diplomové práce - zde k nahlédnutí,

Bakalářský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 12.6.2018 zakončeno obhajobou mé bakalářské práce - zde k nahlédnutí,

Středoškolské studium | Střední škola stavební Jihlava | Program: Pozemní stavitelství – od 3. ročníku specializace Obnova budov | zakončeno maturitní zkouškou. 

bottom of page