top of page
Vizualizace RD 1_uvod_edited.jpg

Domov je jen jeden

eProjektant | o mně

projektant pozemních staveb

Jsem projektantem na "volné noze" s působností od roku 2019 především v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Rokem 2023 jsem se stal také členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, neboli ČKAIT, po složení finální autorizační zkoušky.

 

Zpracovávám stavební projekty jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce včetně autorského, stavebního, či technického dozoru. Dále vytvářím fotorealistické vizualizace, pasporty staveb, nebo se také starám o celý proces povolování stavby. Preciznost je moje doména a dokud nejsem se svou prací spokojen, nikdy jí neposílám dál. S klienty již od prvopočátku spolupráce hledám správné řešení v podobě architektonické studie s dalšími fázemi projektu tak, aby výsledné dílo bylo kvalitní, funkční a realizovatelné. Pro představu můžete nahlédnout do mých vybraných veřejných projektů.

Ke své práci využívám moderní technologie od dnešních pokročilých programů jako Archicad a Twinmotion až po 3D scanování stávajícího stavu, či finální 3D model budoucí budovy (tzv. BIM), ze kterého jsou následně exportovány výkresy pro všechny stupně dokumentace. Tato forma práce dokáže nejlépe eliminovat chybovost, oproti projektům, které jsou zpracovány klasickou 2D formou. Není nic názornějšího, než prezentování projektu klientovi formou virtuální reality.

 

Projekty jsem schopen odevzdat včetně položkového rozpočtu nebo výkazu výměr. Rád také pomůžu s nezávislou odbornou konzultací uvažovaného stavebního záměru. 

 

Pokud si klient vyžádá i zpracování interiéru, je možné navázat spolupráci s interiérovou a bytovou designérkou.

Více v sekci nabízených služeb.

řekli o mně

Pan Neuwirth nám zpracoval projektovou dokumentaci na rekonstrukci bytu. Byli jsme velice spokojení, vše proběhlo hladce, včetně komunikace s úřady. Pokud jsme potrebovali poradit i pozdeji, pri samotne rekonstrukci, byl nám vždy k dispozici. Děkujeme.

Lenka H.

2024

reference

Novostavba RD po původním domě domě v Cejli

Cejle u Jihlavy

DBP / dokumentace bouracích prací, ÚS / umístění stavby, DOS / ohlášení stavby

<čekající v pořadí>

čekající v pořadí

Úpravy rodinného domu v Boršově

Boršov u Jihlavy

AS / architektonická studie

<čekající v pořadí>

čekající v pořadí

Stavební úpravy domu v Herálci

Herálec u Havl. Brodu

DPS / dokumentace pro provedení stavby

<čekající v pořadí>

čekající v pořadí

Novostavba skladovací haly s kanceláří

Luka nad Jihlavou

DÚR+DSP / dokumentace společného povolení stavby

>dokončeno<

09/2023

Terénní úpravy kolem RD

Sentice

STUDIE

>dokončeno<

02/2024

něco z mého CV

PRAXE

Soukromá projekce a dozory | výše uvedené reference

obecně:

- navrhování domů v pasivních a nízkoenergetických standardech,

- navrhování a projektování novostaveb rodinných domů jak z klasických zdících systémů, tak alternativních systémů dřevostaveb z CLT panelů nebo rámových konstrukcí z KVH hranolů,

- projektování formou informačního 3D modelu stavby, neboli BIM,

- pasportizace staveb,

- architektonické a vizualizační práce,

- projektování bytové výstavby,

- technické dozory staveb,

- autorské dozory,

- stavební dorozy,

- a další ...

Ing. Milan Ryšavý, ČKAIT – 1400267, autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb | Pozice: projektant, statika | projektování a statika zavěšených ocelových balkonů, výkresy vyztužení železobetonových konstrukcí.

vzdělání a odbornost

AUTORIZACE

Autorizace - ČKAIT 1007617 | Úspěšné složení autorizační zkoušky v roce 2023

Obor: IP00 - Pozemní stavby | (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby)

STUDIUM

Navazující magisterský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 27.1.2020 zakončeno obhajobou mé diplomové práce - zde k nahlédnutí,

Bakalářský program | Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně | Program: Stavební inženýrství; Obor: Pozemní stavby | prezenční forma studia | 12.6.2018 zakončeno obhajobou mé bakalářské práce - zde k nahlédnutí,

Středoškolské studium | Střední škola stavební Jihlava | Program: Pozemní stavitelství – od 3. ročníku specializace Obnova budov | zakončeno maturitní zkouškou. 

certifikáty a osvědčení

AC_certifikat_uzivatele.png
Diplom Clear.jpg
Osvědčení o autorizaci.jpg
bottom of page