top of page
  • Obrázek autoraIng. Filip Neuwirth

Novostavba se vzduchotechnikou od roku 2022...?

Aktualizováno: 22. 12. 2021


půdorys domu se vzduchotechnikou
Vzduchotechnika v RD od roku 2022. Musí být?

Čímdál častěji se potýkám s dotazem od klientů na řízené větrání, hrozících se toho, že budou od roku 2022 do svých novostaveb muset umístit vzdchotechnickou jednotku.


Vlastně jde o to, jak se tato problematika jako celek uchopí a odpověď je ano i ne. Záleží jen na tom, čeho je stavebník schopen se vzdát, či naopak přijmout, místo toho, co bylo v jeho přadstavách.


Nepříjemností poslední doby v oblasti navrhování a výstavby nových rodinných domů se stala nutnost realizace takzvaných nulových budov, neboli budov s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen "nZEB", tedy nearly zero-energy buildings, dle anglického názvu). Praxí však vyšlo najevo, že strašení stavebníků s nutností obrovských vícenákladů bylo plané a zpřísnění v praxi, oproti dřívějším standardům znamenalo instalaci izolantu s větší tloušťkou mnohdy jen o 4cm a montáž oken vybavené izolačními trojskly. Vícenáklady se tedy pohybovaly v rozmezí 1-3%.

Výše zmíněná citace dává současné praxi za pravdu. Zdá se ale, že s příchodem nového roku to už tak jednoduché nebude. Když to vezmu oklikou a sorzumitelně pro širší neodbornou veřejnout, tak do dnes jsme museli dodržovat určitá stanovená kritéria při navrhování novostaveb (i rekonstrukcí). Tato kritéria refkletují obecně energii, která se skládá z potřeby na vytápění, ohřev teplé užitkové vody a ostatní spotřeby domácí elektroniky (dále se vše dá dělit na mnohem více skupin, ale tím se nebudeme zatěžovat). Tyto hodnoty se nám zohledňují v takzvaném průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen "PENB"), který je nutným podkladem pro stavební řízení.


Nyní se vrátím ke zmíněným kritériím. Ty se doposud řídily přepdokladem, kolik navrhovaná stavba spotřebuje energie (pro jednotlivé segmenty spotřeby) z takzvaných primárních neobnovitelných zdrojů. Primární neobnovitelné zdroje chápejme jako energii, která nám projde přes elektroměr nebo plynoměr. Avšak hodnota z těchto měřidel, která nám chodí od distributorů, není tou hodnotou, která nás zajímá. Naše hodnota se udává v jednotkách kWh (m².rok), z čehož vyplývá, že se jedná o energi, která je schopna obstarat veškeré potřeby stavby na pouhém jednom metru čtverečním, a to za rok. Pokud jsme se dostali s touto hodnotou pod určitou mez, tak stavba mohla být s pohledu energetiky schválena. Těchto požadavků většinou bylo možné dosáhnout běžnými dnešními způsoby, které jsou nám všem známy.


Od začátku roku 2022 však přichází v platnost zpřísnění, které je nově závislé na hodnotě takzvané měrné potřebě tepla na vytápění. Tuto hodnotu nám udává Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb.. A v této problematice přicházíme na ten háček! V podstatě je stanoveno, že podle toho, jaká vám vyjde potřeba tepla na vytápění, tak jste povinni splnit snížení primární energie s neobnovitelných zdrojů o určitá procenta oproti stávajícímu referenčnímu požadavku, který byl vypočten na základě daného tvaru a typ budovy metodikou referenční budovy. Tyto hodnoty nám prozradí přiložená tabulka.

tabulka s hodnotami pro snížení referenční hodnoty primární energie
Snížení hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022

Obecně řečeno, referenční hodnota pro primární neobnovitelné zdroje se snižuje o daná procenta podle toho, jakou vaše stavba bude mít měrnou potřebu tepla na vytápění.


Co to pro mě znamená...?

Znamená to, že je potřeba co nejvíce omezi, nebo přizpůsobit příjímání energie z veřejné sítě.

V nadneseném slova smyslu můžeme s jistotou říct, že elektrickému vytápění jako takovému odzvonilo. Tedy pokud nehodláte osadit svou střechu (když je správně orientovaná), nebo zbytek pozemku, fotovoltaickými panely s výkonem, který s největší pravděpodobností bude požadovat speciální povolení a licenci jakožto distributora elektrické energie.

Dále to pro vás může samozřejmě představovat právě onen diskutovaný strašák v podobě instalace vzduchotechniky s účinnou rekuprací tepla, která nám sníží díky rekuperaci odpadního vzduchu měrnou potřebu tepla na vytápění. Nebo instalaci již výše zmíněné fotovoltaické elektrány, solární kolektory, rekuperátory teplé užitkové vody a nebo v neposlední řadě při celkově špatném návrhu vše dohnat kotlem na tuhá paliva, o kterém budu ještě hovořit níže. Ale předpokládám, že právě kvůli této obavě tu jste a proto pojďme najít obecné východisko.


Věcí, co byste museli udělat jinak je celá řada a většinou ani nemusí být ku prospěchu blahobytu vašeho bydlení. Samozřejmě osadit vzduchotechniku mohu vřele doporučit. Nicméně, proti gustu, žádný dišputát.


Jak na to...?

Pro Vás, i nás projektanty, to v základu znamená, zamyslet se hlavně nad dvěma hlavními články stavby jako celku. No... spíše třemi. A to:

1. Stavební materiál nejen obálky budovy s druhem a tloušťkou zateplení,

2. zdroj vytápění,

3. kompaktnost domu.


1. Materiál a zateplení

Materiál stavby a zateplení, mým zas až tak né odborným odhadem, dělá přiližně 65-75% všeho úspěchu. Můžeme také polemizovat, že pokud bychom chtěli mít fasádu se 150cm zateplováku, tak klidně i 90%. Toto však jak z ekonomického, tak provedilného hlediska jako cestu nevidím.

Obecně volíme co nejvíce akumulační nosné konstrukce (těžké zdivo, či dokonce i beton, avšak né cihly plné pálené nebo CDm :-) ) spolu s cca 30cm zateplovacího systému. Jedná se tedy o sendvičové zdivo. Cesta jednovrstvého zdiva v podobě keramické tvárnice tlusté 500mm bez dodatečného zateplení bude s příchodem nového roku již více obtížná. O tom ale kdyžtak zase jindy.


2. Zdroj tepla

  • Pokud bychom měli z pohledu zdroje vytápění brát v potaz tu nejjednoduší, ale zároveň dle mého názoru nejlepší varinatu, tak vyhrává tepelné čerpadlo. Jistě víte, že existují tepelná čerpadla vzduch/voda, vzduch/vzduch, země/voda, země/vzduch. To ale v následující části odstavce nehraje téměř žádnou roli. U teplného čerpadla je totiž obecně známý nejlepší poměr odebrané energie ze vstupu ku vytvořené energii v podobě tepla. Jako názorný ukazatel použiji poměr 1:4. Tedy 1 kW tepelné čerpadlo potřebuje pro to, aby vytvořilo 4 kW v podobě tepla. Samozřejmě bychom mohli diskutovat, že je to vždy jinak podle aktuální venkovní teploty a vlhkosti, ale to nechme na jindy. Základ fungování je jasný a výše spekulované maličkosti tento fakt nemění. A právě toto řešení nám snižuje náklady na vytápění v průměru klidně o 70%. Snižuje tedy i potřebu primární neobnovitelné energie, a to razantně. Kdybychom použili elektrický kotel, tak ten ve většině případů musí odebrat 4 kW ze sítě, aby vytvořil 4 kW tepla.

  • Dále je jako velmi ekologický zdroj tepla (z pohledu PENB - neberme v potaz emise) již výše zmiňovaný kotel na tuhá paliva (nejlépe dřevo, peletky, atp.). S takovýmto zdrojem můžeme dosahovat ještě lepších výsledků, než s tepelným čerpadlem. Avšak ruku na srdce... Určitě byste rádi ani nevěděli, že doma nějaký zdroj tepla máte a vždy když jste přisli domů, měli doma příjemně teploučko. To však kotle na tuhá paliva jen s těží nabídnou. Při nejlepším byste museli přibližně jednou týdně dojít dosypat násypku na peletky nebo štěpku. Z důvodu jak prostorového, tak obslužného se stále jeví jako nejlepší zdroj tepelné čerpadlo.

  • V neposlední řadě se můžeme bavit o zdroji, kterým je plynový kondenzační kotel. Plyn je z pohledu ekologičnosti v současnosti brán jako takové neutrální médium pro tepelný zdroj. Nicméně nedosahuje téměř žádného snižení potřeb pro energii z pohledu vytápění jako tepelné čerpadlo, a tak se musí požadovaná procenta dané legislativní tabulkou dohnat ne dalších místech.

3. A cože je ta kompaktnost?

V překladu to znamená - "žádné extrémní tvarové experimenty". Stavba se musí řídit pravidlem A/V (poměr ochlazované plochy ku objemu). Jedná se tedy o to, že stavba by měla mít co nejmenší ochlazovanou plochu, pro co největší vytápěný objem. Z dnešního hleidska, aniž bych podrobně vysvětlovatl, co znamená A/V, si můžeme představit, že klasické dnešní bungalovy, jsou pro toto hodnocení z 80% více než nevhodné. Zatímco dům s obdélníkovým půdorysem o dvou nazdemních podlažích je pro toto hodnocení velmi žádoucí. Tím nechcí teď říct, že se od roku 2022 budou stavět už jen domy typu, na které jsme zvyklí z dob socialistických. Moderní dům se dá mnohem častěji a lépe pojmout lehkou a přímočarou formou, která je ve výsledku doplněna o detaily, které stavbu zadefinují přesně do stylu, který si vy představujete.


Co teď...?

Nyní je na časse se předběžně zamyslet, jak výše zmíněné tři body nejlépe zakomponovat do vaší představy nejen rodiného domu, ale klidně i rekonstrukce. Tyto body vám budou vždy do uživání stavby z jakéhokoliv pohledu hrát plusovými body a v neposlední řadě hrají stěžejní roly při výsledném stavu vyhotovení PENB → stavba vyhovuje/nevyhovuje.


K vaší představě je samozřejmě nutné i přidat předběžnou konzultaci, s energetickým specialistou, jiným odborníkem a nebo v nejlepším případě již od prvopočátku vše promýšlet s vaším projektantem, kterého jste si vybrali.


Závěr

Jak vidíte, bude to sice oproti minulosti o něco složitější... I dražší to může pravděpodobně být o více než na začátku zmíněných 3%. Určitě to ale nebude velký prolbém, pokud si najdete specialistu nebo projektanta, který s vámi vše dá již od porvopočátku do jasně stanověných kolejí tak, aby vaše vícenáklady napřesáhly váš rozpočet o desítky procent.


Nejen o tomto, co jsem v tomto článku zmínil, se s Vámi velmi rád pobavím v podobě osobní, nebo klidně i online konuzltace. Probereme veškeré možnosti, kombinace a uskalí tak, abychom dosáhli zdárného souladu jak mezi mnou jako projektantem a vámi, tak i legislativními požadavky.


Samozřejmě i v případě jakýkoliv dotazů k této problematice mě neváhejte kontaktovat.

546 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page