portfólio zveřejněných projektů

stávající stav / pasport, rekonstrukce

Udržovací práce - historický dům

Přání zákazníka bylo provést pasport stávajícího stavu domu. Na tento pasport bude navzáná spolupráce pro následnou kompletní rekosntrukci interiéru včetně střeního pláště.

Mestsky dum Polna

rekonstrukce + nástavba

Řadový rodinný dům s přístavbou

Jedná se stavbu, ve které bylo třeba rozšířit stávající bydlení pomocí obytné půdní nástavby s přístavbou pro přechodné ubytování do zahrady.

Radovy dum Brno Bohunice